NuortenMinne -kuntoutus toteutetaan lastensuojelupalveluja tarjoavan Nuorten väylän ja päihdehoitopalveluja tarjoavan Avominne klinikoiden yhteistyöprojektina.

Miksi:

Päihdeosaamiselle lastensuojelutyössä on kova tarve. Nuorten väylä ja Avominne ovat yhdessä kehittäneet mallin, jossa yhdistämme lastensuojelullista sekä päihdeosaamista yhteen.

NuortenMinnen hoito ja ohjaus pohjautuu 12 askeleen hoitofilosofiaan ja siinä pyritään löytämään kokonaisvaltaista lähestymistapaa nuorten ja heidän perheidensä ongelmien ratkaisemiseksi. Hoidon ja ohjauksen päämääränä on päihteettömyys ja kyky ymmärtää oman päihderiippuvuuden sekä päihteiden käytön seurauksia, oppia puhumaan ryhmässä asioista sekä rakentaa ja vahvistaa nuoren omaa identiteettiä.

Hoitotyön runkona käytetetään 12-askeleen ammattimaista sovellusta, tuloksia tuottavaa sairauskäsitystä sekä sairaudesta johtuvien kokonaisvaltaisten oireiden ymmärtämistä. Hoidossa pyritään opettamaan nuorille uudenlaisia kognitiivisia ongelmanratkaisutapoja, sekä jaetaan henkisiä työkaluja tukemaan iän- ja kehitystason mukaista kasvua.

 

Miten:

Nuorten Minne tähtää uudenlaiseen toipumiskulttuurin istuttamiseen Suomeen. Tehtävänämme on opettaa nuorelle yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ongelmanratkaisu keinoja. Kuuntelemaan, puhumaan sekä luottamaan.

Opetamme nuoria toimimaan omassa vertaisryhmässä, jossa on työkaluja käsitellä omaa elämää liittyviä ongelmia ja selvitä niistä. Yhteisöllisyys ei onnistu ilman tämänlaisen kulttuurin luomista.

Kohderyhmä Nuorten Minnessä ovat sijoitetut nuoret, joilla on päihderiippuvuus. Tavoitteena on sijoituksen alkaessa aloittaa n. 2kk kestävä päihdehoito-ohjelma, eli intensiivijakso.

Intensiivijakso

  • Motivoiva yksilökeskustelu ennen jakson aloitusta
  • Keskustelussa mukana nuori, omaohjaaja ja Avominnen ohjaaja
  • Jakson aikana omaohjaaja käy nuoren kanssa keskusteluja toipumisväylän kulmakivistä
  • Hoito tapahtuu ryhmässä
  • Yksilökeskustelut jakson aikana
  • Prosessiin osallistuvat myös nuoren vanhemmat ja läheiset

Intensiivijakso kestää 8 viikkoa joista 1. neljän viikon aikana tapaamisia 3krt/ viikossa ja  2. neljän viikon aikana 2krt/ viikossa.

Jaksoon sisältyy tiiviisti läheisten kanssa tehtävä yhteistyö. Läheisille tarjotaan tukea ja keskustelufoorumeita päihderiippuvuudesta. Työskentely perustuu voimavarakeskeiseen työotteeseen, joka tarkoittaa, että pyritään löytämään ratkaisuja ongelmien sijaan.

Intensiivijakson tavoitteet

  • Valmennetaan nuori elämään
  • Nuori oman elämänsä toteuttajaksi, tuen ja ohjauksen avulla.
  • Oman identiteetin oppiminen sekä
  • yhteisöllisyyteen kasvaminen

Intensiivijakson jälkeen nuoret voivat osallistua omiin vertaisryhmiin. Ryhmät kokoontuvat 1krt/viikossa, ohjatusti ja vertaisryhmän tavoin. NuortenMinne päihdehoidolliset opit ja toipumiskulttuuri kulkee nuoren mukana mahdolliseen jälkihuoltoon ja aikuisuuteen saakka, niin että nuori osaa ja pystyy hakemaan itsenäisesti tukea tarpeen mukaan.

Referenssi

Avominne oli mukana KELAn rahoittamassa 2,5 vuotisessa PURA-hankkeessa.

PURA-hankkeessa yhdistettiin Avominne päihde- ja läheisohjaus osaksi moniongelmaisten nuorten ammatillista kuntoutusta.

Hanke toteutettiin yhteistyösä KELA:n, Sytyke Centren ja Kallion kuntayhtymän kanssa. Tulokset olivat erittäin hyviä. Noin puolet PURA:n läpikäyneistä suuntautuivat opiskelemaan tai työelämään.

Yhteystiedot

Nina Seppinen

Nina Seppinen

Palvelujohtaja, Nuorten Väylä

nina.seppinen (at) nuortenvayla.fi

Puh. 050 438 0115

Yhteistyössä

© NuortenMinne 2021